สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

  แบบสำรวจ  
การออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ผลตอบแทนสูง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
ปานกลาง
ไม่แสดงความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 161
สมาชิกล่าสุด: นายอนันต์ สุรนิตย์

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: de0cb
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

สมาชิก
11. กุมภาพันธ์ 2016 09:59:31
ยอดหักแต่ละเดือนทำไมออกช้
าจังค่ะ


สมาชิก
11. กุมภาพันธ์ 2016 09:46:22
ขอยอดหักเดือนกุมภาพันธ์ 59 ด้วยคะ

สมาชิก
09. กุมภาพันธ์ 2016 10:57:50
รายการหัก เดือนกุมภาพันธ์ ออกวันไหนครับ

สมาชิก
27. มกราคม 2016 11:20:51
สหกรณ์ น่าจะมีโครงการเงินกู้ช่วย
เหลือ สมาชิก เพิ่มอีกสักโครงการที่ไม่ต
้องเช็คภาระหนี้สินกับธนาค
ารออมสิน เวลาเดือดร้อนจริงๆ


พงศ์
26. มกราคม 2016 15:40:37
รักทุกคน

ปริญญา
25. มกราคม 2016 22:29:23
เงินปันผลเฉลี่ยคืนมีหักอะ
ไรหรือเปล่าครับ เหมือนเข้าน้อยกว่ายอดที่แ
จ้งไปที่โรงเรียน


ขาว
25. มกราคม 2016 20:08:11
เงินปันผลออกวันนี้หรือป่า


admin
22. มกราคม 2016 21:45:53
กำลังติดตั้งโปรแกรมใหม่คร
ับ คาดว่าปีหน้าน่าจะแจ้งเป็น
รายบุคคลได้ครับ


admin
22. มกราคม 2016 21:44:13
จนท ไม่ส่งข้อมูลปันผล เฉลี่ยคืนให้ครับ

สมาชิก
21. มกราคม 2016 19:57:15
อยากทราบยอดเงิน ปันผล แอดมิน เอาขึ้นให้หน่อย

ข้อความทั้งหมด

  ข้อความต้อนรับ  


คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ สัมมนาและจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์กร


คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ

        ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559  จากการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559  ผู้ที่ได้รับการเลือกจากสมาชิก 8 ท่าน โดยเรียงตามหมายเลข ดังนี้

    3.นายธรรมชาติ อมฤกษ์
    4.นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
          5.นายจำนงค์ กันไชยสัก
    6.นายลัดทา ชนะภัย
    7.นายสุรินทร์ ลมจะโปะ
    9.นายสมาน จงอ้อมกลาง
        11.นายชม จรโคกกรวด
  16.นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร
   สามารถดาวน์โหลดประกาศผลได้ที่นี่ครับ

  ----------------------------------------------------------------------------------

       แจ้งสมาชิกทุกท่าน ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด จะดำเนินการติดตั้งและเตรียมข้อมูลเพื่อการโอนถ่ายเข้าสู่โปรแกรมระบบปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น สหกรณ์จึงขอแจ้งปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2559 และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่8 กุมภาพันธ์ 2559

            ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2559 – 8 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ของดการกดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2559 – 8 กุมภาพันธ์2559 เพื่อปรับปรุงระบบและเตรียมถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย รายละเอียด ประกาศปิดทำการ  และ ประกาศหยุดให้บริการ ATM ชั่วคราว 

 --------------------------------------------------------------------------------       

          ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 ในปีนี้มีผู้สมัครจำนวน 16 ท่าน โดยเรียงตามหมายเลข ดังนี้ 

    1.นายไพศาล มีสวัสดิ์
          2.นายจิติวัฒนา ศรีคราม
    3.นายธรรมชาติ อมฤกษ์
    4.นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
          5.นายจำนงค์ กันไชยสัก
    6.นายลัดทา ชนะภัย
    7.นายสุรินทร์ ลมจะโปะ
    8.นายพิชิต จันทร์ชมภู
    9.นายสมาน จงอ้อมกลาง
  10.นายวิทยา โพธิ์แสง
        11.นายชม จรโคกกรวด
        12.นายเจต รุจิวรรณ
  13.นายสุรชัย ศรีจาด
  14.นายสมยศ ระย้าอินทร์
  15.นายเอกฉัตร จอดนอก
  16.นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร
     เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา ประมาณ 9.00 น. -12.30 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีนี้เลือกได้ 8 หมายเลข อย่าลืมมาเลือกตั้งและมาประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วยนะครับ

  ----------------------------------------------------------------------------------
            เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ มทส. ในวันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 8 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 24  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  --------------------------------------------------------------------------------       

           ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 ด้วยกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 23 ประจำปี 2558 จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก ครบวาระตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน หาก สมาชิกท่านใดสนใจเป็นกรรมการดำเนินการ สามารถสมัครรับการเลือกตั้งได้ ในระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2558 ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ และทำการ เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มกราคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มทส. ดูรายละเอียดที่นี่ ประกาศรับสมัครกรรมการ และ ใบสมัครกรรมการ หรือดูรายละเอียดของ ประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หาก สงสัยโทร 044 211233
   ---------------------------------------------------------------------
      

        ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกที่กู้หุ้น .25 บาท

--------------------------------------------------------------------------------

                     อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2557

         เงินฝากออมทรัพย์          ร้อยละ 3.00
         เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ร้อยละ 4.00
         เงินกู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน       ร้อยละ 6.95

--------------------------------------------------------------------------------


  ข่าวสาร  
 • ขั้นตอนการใช้บริการ ATM กรุงไทย รับเงินกู้ฉุกเฉิน
      เมษายน 19 2010 23:50:49

 • ขั้นตอนการใช้บริการ ATM กรุงไทย สอบถามยอดเงินกู้ฉุกเฉิน
      เมษายน 19 2010 23:10:20 • การให้บริการของสหกรณ์ฯ 53 ชุดที่18
      เมษายน 19 2010 22:00:00
 •   อัลบั้มภาพรวมกิจกรรมของสหกรณ์    การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์


  การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์

    กระทู้ล่าสุด  
  กระทู้ ตอบ ล่าสุด
  เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ฯ 2 admin 01. พฤษภาคม 2013 22:15:27
  อยากให้ทำระบบดูหนี้ หักหนี้ ค่ะ 0 pichittra 14. เมษายน 2013 21:44:41

    เข้าระบบ  
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

    ปฏิทินกิจกรรม  
  กุมภาพันธ์
  จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29

  กิจกรรม
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    ลิงค์ต่างๆ  
  สหกรณ์สามัญ โคราช

    นาฬิกา  


  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
       4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
            Tel 044-211233  Fax 044-211182

  1035801 ผู้เข้าเยี่ยมชม