สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

  แบบสำรวจ  
การออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ผลตอบแทนสูง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
ปานกลาง
ไม่แสดงความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 109
สมาชิกล่าสุด: นายตะวัน วรรณสินธ์

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: ed5cf
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

สมาชิก
12. เมษายน 2014 16:11:16
มีเงินเดือน 48450+วิทยฐานะ 11200 เงินเหลือตามสลิป 6000 บาท ขอกู้เท่าเดิม 2500000 ขอกู้ไป 2 ครั้งแล้วไม่อนุมัติทั้ง 2 ครั้ง ถามเจ้าหน้าที่ก็ให้แต่ส่ง
มาก่อน ขอให้คำนวนว่าเงินคงเหลือเ
ท่าไรถึงจะก


admin
09. เมษายน 2014 14:36:26
ส่งหักเม.ย.57โหลดได้แล้วค
รับ


จุ๋ม
08. เมษายน 2014 21:01:41
ลงรายการหักๆเร็วด้วยนะค่ะ
เดือนนี้ เพราะว่าจะปิดเทอมแล้วอยาก
ทำให้เสร็จก่อนเปิดเทอม


จงจิตร ปาลสินกุลกิจ
03. เมษายน 2014 20:54:10
อ่านสารสหกรณฉบับที่ 1 ปี 2557 ร้เลยว่า ประธานกรรมการ ใจแคบมาก กรณีข้อคิดเห็นของสมาชิกบา
งเรื่องที่ประธานเห็นว่า ไม่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือกล่าวว่าให้เลิกคิดเรื
่องการจัดสรรโบนัส ให้กรรมการ การแ


สิโรตม์
29. มีนาคม 2014 20:18:15
จำนวนเงินสูงสุดในการถือหุ
้นครั้งแรกของสมาชิกสมทบได
้เท่าไร


admin
11. มีนาคม 2014 18:33:48
รายการส่งหักเดือนมีนาคมมา
แล้วครับโหลดได้เลย


รายการหัก
10. มีนาคม 2014 14:14:52
ลงรายการหักให้เร็วกว่านี้
ได้ไหม


admin
05. มีนาคม 2014 14:36:04
แก้ไขการดาวน์โหลดแบบเปลี่
ยนแปลงหุ้น และเปลี่ยนแปลงเงินต้นให้แ
ล้วนะครับ


สมาชิห
03. มีนาคม 2014 13:19:35
นำเงินก้อนไปซื้อหุ้นได้หร
ือไม่


admin
10. กุมภาพันธ์ 2014 14:16:14
ส่งหักเดือน กพ โหลดได้แล้วครับ

ข้อความทั้งหมด

  ข้อความต้อนรับ  

  

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ประกาศปิดทำการ 3 วัน  สหกรณ์ฯ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ของกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจกิจการ และตัวแทนสมาชิก ในวันที่ 28-30 เมษายน 2557 และจะเปิดทำการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก รายละเอียดนี้  หากสงสัยโทร 044 211233

 -------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ   สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท จำนวน 1  อัตรา วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี รับสมัครระหว่างวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศนี้ ดูรายละเอียดที่นี่  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  โทร 044 211233  

-------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท จำนวน 1  อัตรา ระยะเวลาจ้าง 1 ปี วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวช ด้านการบัญชี รับสมัครระหว่างวันที่ 12 -26 กุมภาพันธ์ 2557 ตามประกาศนี้ ดูรายละเอียดที่นี่  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  โทร 044 211233  
-------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557   

กรรมการ  1.นายสุรินทร์  ลมจะโปะ
              2.นางกรวรรณ  ถมฉิมพลี
              3.นายสมัคร  ไวยขุนทด
              4.นายสมาน  จงอ้อมกลาง
              5.นายชูชัย  นิลสันเทียะ
              6.นายเอื้อ  ทรวงโพธิ์
              7.นายเอนก  แท้สูงเนิน
              8.นายลัดทา  ชนะภัย

 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สมาชิกให้ความไว้ใจ

--------------------------------------------------------------------------------  

                    ประกาศปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2556  สหกรณ์ได้ปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกดังนี้  เงินปันผล ร้อยละ 6   เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 14.00
-------------------------------------------------------------------------------- 

            เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 8 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 22  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  --------------------------------------------------------------------------------       

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  ตามที่สหกรณ์ได้ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเป็นประจำทุกปี ผลการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา รายละเอียดตาม      ประกาศรายชื่อ  สหกรณ์จะโอนเงินให้ตามบัญชีธนาคารที่แจ้งตามใบสมัคร 

-------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)กรณีพิเศษ  รอบที่ 3/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2496) คุณสมบัติ 1.เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ 2.อายุไม่เกิน 60 ปี 3.ต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -30 มิถุนายน 2556  หากสงสัยโทร 044 211233 รับใบสมัคร

  -------------------------------------------------------------------------------- 

         ประกาศรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) กรณีพิเศษ  สหกรณ์ฯ ในฐานะเป็นศูนย์ประสานงานของฌาปนกิจสงเคราะห์ กำลังรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบเป็นกรณีพิเศษ จำกัดอายุไม่เกิน 60 ปีเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-15 มิถุนายน 2556  หากสงสัยโทร 044 211233 รับใบสมัคร

  -------------------------------------------------------------------------------- 

            ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินคัดเลือกบุคคลทั่วไป ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เสร็จสิ้นแล้ว  ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  ตามรายละเอียดนี้  หากสงสัยโทร 044 211233

 -------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์   ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ จำนวน 2  อัตรา แล้วนั้น ขณะนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และมีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน  17 คน  ตามประกาศนี้ ดูรายละเอียดที่นี่  และสถานที่สอบ โรงเรียนเตียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ดูตารางสอบได้ที่นี่  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  
(สอบวิชาการบัญชี อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขมาใช้ในการสอบได้)

-------------------------------------------------------------------------------- 

                        ประกาศปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2555  สหกรณ์ได้ปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกดังนี้  เงินปันผล ร้อยละ 6   เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 13.50  รายละเอียด 
-------------------------------------------------------------------------------- 

       สหกรณ์ขยายงวดเงินกู้สูงสุด 300 งวด 3 ล้านบาท สมาชิกได้เฮเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555  คณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่ 19 ได้จัดทำระเบียบเงินกู้สามัญ  ให้สมาชิกกู้เงิน ได้ถึง 3 ล้านบาท ชำระ 300 งวด ทำให้สมาชิกสามารถผ่อนชำระและกู้เงินได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังอนุมัติเงินกู้เดือนละ 2 ครั้ง และให้กู้ ฉุกเฉิน ATM ถึง 3 แสนบาท เหมือนเดิม เริ่มตั้งแต่ 11 มกราคม 2555 เป็นต้นไป รายละเอียดการกู้เงินให้โทรสอบถามได้เลย
--------------------------------------------------------------------------------

        สหกรณ์ฯ ของเรามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ จากการสนับสนุนของสมาชิกทุกท่าน ซึ่งต้องยอมรับว่าสมาชิกทุกท่านมีวินัยในการเงินมากขึ้น  จนทำให้สหกรณ์ของเรามีสินทรัพย์ ทั้งหมด 785 ล้านบาท สถานะภาพทางการเงินตรวจสอบด้วยโปรแกรมของกรมตรวจสหกรณ์  สหกรณ์ฯของเราไฟเขียวตลอด(ไฟเขียวหมายถึง ดี ถึงดีมาก มั่นคง) อย่างนี้ต้องยกความดีให้กับพวกเราทุกคนที่ให้สหกรณ์ของเรามั่นคง
--------------------------------------------------------------------------------
       
        ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกที่กู้หุ้น .25 บาท

--------------------------------------------------------------------------------

                     อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ 8 ธ.ค. 2554

         เงินฝากออมทรัพย์          ร้อยละ 3.00
         เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ 4.00
         เงินกู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน       ร้อยละ 6.75

--------------------------------------------------------------------------------

                             คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22

 


  อัลบั้มภาพรวมกิจกรรมของสหกรณ์  การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์


การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์

  กระทู้ล่าสุด  
กระทู้ ตอบ ล่าสุด
เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ฯ 2 admin 01. พฤษภาคม 2013 22:15:27
การกู้เงิน 6 admin 01. พฤษภาคม 2013 22:12:46
อยากให้ทำระบบดูหนี้ หักหนี้ ค่ะ 0 pichittra 14. เมษายน 2013 21:44:41

  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  ปฏิทินกิจกรรม  
เมษายน
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

  ลิงค์ต่างๆ  

  นาฬิกา  


สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
     4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
          Tel 044-211233  Fax 044-211182

525508 ผู้เข้าเยี่ยมชม