สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

  แบบสำรวจ  
การออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ผลตอบแทนสูง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
ปานกลาง
ไม่แสดงความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 155
สมาชิกล่าสุด: อุทัย เพ็งกลาง

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 163a5
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

admin
11. พฤศจิกายน 2015 22:13:37
ส่งหักเดือน พย ทุกสังกัดเอาขึ้นให้แล้วนะ
ครับ โหลดได้เลยครับ


สมาชิก
10. พฤศจิกายน 2015 11:48:03
ขอยอดหักเดือนพฤศจิกายน ด้วยค่ะ

admin
08. พฤศจิกายน 2015 11:37:47
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (เอื้ออาทร)หรือเรียกง่ายๆ
ว่า กู้ปันผล สมาชิกทุกท่านสามารถยื่นกู
้ได้แล้วนะครับ


โมลี. หาญสงคาาม
21. ตุลาคม 2015 15:21:17
รายการหักเดือนตุลาคมคะ

สุภาพรรณ์ เทียนโพธิ์
20. ตุลาคม 2015 15:41:10
ต้องการสมัครสมาชิก แต่พอสมัครมันฟ้องว่าสมัคร
แล้ว แต่ในความจริงคือยังไม่สาม
ารถสมัครได้เลยน่ะค่ะ ต้องทำไงคะ


admin
12. ตุลาคม 2015 22:08:40
ส่งหักเดือน ตค ทุกสังกัดเอาขึ้นให้แล้วนะ
ครับ โหลดได้เลยครับ


สมาชิก
12. ตุลาคม 2015 20:43:32
ยอดส่งหักเดือนตุลาคม 58 เมื่อไรจะเอาขึ้นครับ

admin
09. ตุลาคม 2015 22:29:24
กู้ ฉฉ (เอื้ออาทร) กู้ได้แล้วนะครับ สมาชิกท่านใดสนใจลองศึกษาร
ะเบียบดูนะครับ น่าสนใจมากครับ


มะลิวัน ศรีโคตร
01. ตุลาคม 2015 09:32:57
สอบถามยอดหนี้กู้สามัญคงเห
ลือ


admin
11. กันยายน 2015 00:07:39
ส่งหักเดือน กย ทุกสังกัดเอาขึ้นให้แล้วนะ
ครับ โหลดได้เลยครับ


ข้อความทั้งหมด

  ข้อความต้อนรับ  


คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ สัมมนาและจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์กร


คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ

          สหกรณ์ฯ ได้บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกโดยได้ออก ระเบียบเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(เอื้ออาทร) เป็นการให้สมาชิกกู้เงินได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนเงินปันผล จากยอดที่ได้รับในปีบัญชีที่ผ่านมา ยกเว้นสมาชิกที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้หักยอดเงินที่ต้องส่งสมาคมฯ ก่อนคำนวณวงเงินกู้ สมาชิกกู้เงินได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี ดูรายละเอียดที่นี่ ระเบียบเงินกู้ แบบยื่นคำขอกู้เงินเอื้ออาทร   หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ หากสงสัยโทร 044 211233  

 --------------------------------------------------------------------------------                      

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ประจำปี 2558  สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้ทุน ในระดับ ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี ในระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-7 ก.ย. 2558 แล้วนั้น ขณะนี้ผลการพิจารณาของสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ก.ย. 58 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน   หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------    

          ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้ทุน ในระดับปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี ให้ส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน ในระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม-7 กันยายน 2558 ดูรายละเอียดที่นี่ ประกาศ ใบสมัคร หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------             

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558  สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้ทุน ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-14 ก.ค. 2558 แล้วนั้น ขณะนี้ผลการพิจารณาของสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 7 ก.ค. 58 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน   หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------    

            ประกาศขายทอดตลาดรถตู้ของสหกรณ์ ยี่ห้อ โตโยต้า ขนาดเครื่อง 3,000 ซีซี สหกรณ์ฯ ได้ประกาศขายทอดตลาดรถตู้ของสหกรณ์ ยี่ห้อโตโยต้า หากท่านใดสนใจให้ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 1-14 ก.ค. 2558 เวลา 9.00 น.-16.00 น.  และเปิดซองพร้อมทั้งประกาศในวันที่ 15 ก.ค. 2558 โดยราคากลางอยู่ที่ 150,000 บาท ดูรายละเอียดที่นี่   ประกาศ   หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233 

--------------------------------------------------------------------------------             

             สหกรณ์ขยายงวดเงินกู้สูงสุด 280 งวด 3 ล้านบาท ในปี 2558 ผู้กู้เงิน ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 16 สมาชิกยิ้มได้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558  คณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่ 23 ได้ปรับระเบียบเงินกู้สามัญ  ให้สมาชิกกู้เงินได้ผ่อนคลายเนื่องจากการกู้ทับหนี้เดิมแล้วเงินเหลือน้อยและไม่พอต่อการใช้จ่ายทำให้สมาชิกเดือดร้อนอย่างมาก จึงได้ปรับเงื่อนไขการกู้เงิน ดังนี้ 

    ผู้กู้เงิน ในปี 2558 ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 16 งวดส่งชำระสูงสุด 280
    
ผู้กู้เงิน ในปี 2559 ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 17 งวดส่งชำระสูงสุด 270
    ผู้กู้เงิน ในปี 2560 ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 18 งวดส่งชำระสูงสุด 260
เป็นต้น และสมาชิกที่มีอายุ 55-56 ปี กู้ได้ 2 ล้านบาท อายุ 57 ปี กู้ได้ 1.5 ล้านบาท หวังว่าสมาชิกที่ยื่นกู้ไว้คงหายกังวลแล้วนะครับ วางแผนการกู้เงินและใช้จ่ายเงินให้รอบครอบนะครับ หากสงสัยโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยครับ
 

--------------------------------------------------------------------------------
          ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้ทุน ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ให้ส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน ในระหว่างวันที่ 15-30 มิ.ย. 2558 ดูรายละเอียดที่นี่ ประกาศ ใบสมัคร  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------             
           แจ้งผลการเลือกตั้งเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 23 ประจำปี 2558 ตามที่สหกรณ์ฯ ได้จัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 ซึ่งประธานกรรมการ มีผู้สมัครคนเดียว คือนายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์  ส่วนกรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 6 ท่าน มีผลดังนี้ 

           ตำแหน่งประธาน คือ  นายอดุลย์ ภู่ภัทรทรางค์
           ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ   6  ท่าน ดังนี้
                       1. 
นายอดุลย์ มุทุกันต์               
                        2. นายสุรชาติ ค้ำชู
                       3. 
นายสุรเดช ประพิณ
                        4. นายอาคม หาญสคราม
                        5. นายสกฤต เศรษฐชัย
                        6. นายวินุลาศ เจริญชัย

                         ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233 

--------------------------------------------------------------------------------           

            ประกาศปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2557  สหกรณ์ได้ปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกดังนี้  เงินปันผล ร้อยละ 6   เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 11.45 

-------------------------------------------------------------------------------- 

           เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 23 ประจำปี 2558  ด้วยประธานกรรมการสหกรณ์และกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22 ประจำปี 2557 จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งมีสมาชิกได้สมัครเป็นประธานและกรรมการดังนี้
           ตำแหน่งประธาน สมัคร 1 ท่าน  คือ หมายเลข 1 นายอดุลย์ ภู่ภัทรทรางค์
           ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สมัคร 13 ท่าน ดังนี้
                          หมายเลข  1  นายสุรชาติ ค้ำชู
                           หมายเลข  2  นายอดุลย์ มุทุกันต์
                           หมายเลข  3  นายวินุลาศ เจริญชัย
                           หมายเลข  4  นายสุรเดช ประพิณ
                           หมายเลข  5  นายเจต รุจิวรรณ
                           หมายเลข  6  นายไพศาล มีสวัสดิ์
                           หมายเลข  7  นายส่ง วาทีรชตะ
                           หมายเลข  8  นายสุเทพ กันสิงห์
                           หมายเลข  9  นายสุกิจ ชันษา
                           หมายเลข 10 นายธนวัฒน์ สุขเกษม
                           หมายเลข 11 นายทนงค์ เขียวแก้ว
                           หมายเลข 12 นายสกฤต เศรษฐชัย
                           หมายเลข 13 นายอาคม หาญสคราม

             จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน มาเลือกประธานและกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์2 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ดูรายละเอียดที่นี่   ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานและกรรมการ  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233 

--------------------------------------------------------------------------------           

            เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินในรอบปี ของกิจการสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ในวันที่ 18 มกราคม 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (กำหนดให้ลงชื่อก่อนเวลา 10.00 น.) รายละเอียดหนังสือเชิญ  และวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และในเวลาประมาณ 11.00 น. จะมีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ แทนกรรมการที่หมดวาระ จำนวน  6 ท่าน โดยจะเริ่มให้สมาชิกใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสหกรณ์ฯ ในเวลาประมาณ 11.30 น. เป็นต้นไป จึงขอให้สมาชิกมาร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง และเลือกกรรมการดำเนินการกันด้วยนะครับ 

--------------------------------------------------------------------------------        

             ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558  ด้วยกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22 ประจำปี 2557 จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ 6 ท่าน หากสมาชิกท่านใดสนใจเป็นกรรมการดำเนินการ สามารถสมัครรับการเลือกตั้งได้ในระหว่างวันที่ 11-26 ธันวาคม 2557 ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ และทำการเลือกตั้ง ในวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มทส. ดูรายละเอียดที่นี่   ประกาศรับสมัครกรรมการ ใบสมัครประธานและกรรมการ  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233 

--------------------------------------------------------------------------------           

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557  สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุน ในระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย. 2557 แล้วนั้น ขณะนี้ผลการพิจารณาของสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 22 ก.ย. 57 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพิ่มเติม หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------                            

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557  สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุน ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค. 2557 แล้วนั้น ขณะนี้ผลการพิจารณาของสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 5 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------                   

           ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุน ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ให้ส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน ในระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค. 2557 ดูรายละเอียดที่นี่ ประกาศ ใบสมัคร ส่วนระดับอุดมศึกษา ให้ส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน ในระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย. 2557 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศ ใบสมัคร  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------             

           ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ฯ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการเงินในปัจจุบัน โดยเพิ่มจากเดิมอีก 20 สตางค์ เป็นร้อยละ 6.95 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2557  หากสงสัยสอบถามได้ที่สหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  โทร 044 211233  

-------------------------------------------------------------------------------- 
                 ประกาศปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2556 สหกรณ์ได้ปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกดังนี้  เงินปันผล ร้อยละ 6   เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 14.00 

-------------------------------------------------------------------------------- 

            เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 8 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 22  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  --------------------------------------------------------------------------------       

              ประกาศรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)กรณีพิเศษ  รอบที่ 3/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2496) คุณสมบัติ 1.เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ 2.อายุไม่เกิน 60 ปี 3.ต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -30 มิถุนายน 2556  หากสงสัยโทร 044 211233 รับใบสมัคร

  -------------------------------------------------------------------------------- 

              ประกาศรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) กรณีพิเศษ  สหกรณ์ฯ ในฐานะเป็นศูนย์ประสานงานของฌาปนกิจสงเคราะห์ กำลังรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบเป็นกรณีพิเศษ จำกัดอายุไม่เกิน 60 ปีเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-15 มิถุนายน 2556  หากสงสัยโทร 044 211233 รับใบสมัคร

  -------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2555 สหกรณ์ได้ปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกดังนี้  เงินปันผล ร้อยละ 6   เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 13.50  รายละเอียด 
-------------------------------------------------------------------------------- 

             สหกรณ์ฯ ของเรามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ จากการสนับสนุนของสมาชิกทุกท่าน ซึ่งต้องยอมรับว่าสมาชิกทุกท่านมีวินัยในการเงินมากขึ้น  จนทำให้สหกรณ์ของเรามีสินทรัพย์ ทั้งหมด 785 ล้านบาท สถานะภาพทางการเงินตรวจสอบด้วยโปรแกรมของกรมตรวจสหกรณ์  สหกรณ์ฯของเราไฟเขียวตลอด(ไฟเขียวหมายถึง ดี ถึงดีมาก มั่นคง) อย่างนี้ต้องยกความดีให้กับพวกเราทุกคนที่ให้สหกรณ์ของเรามั่นคง

--------------------------------------------------------------------------------
       
        ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกที่กู้หุ้น .25 บาท

--------------------------------------------------------------------------------

                     อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2557

         เงินฝากออมทรัพย์          ร้อยละ 3.00
         เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ร้อยละ 4.00
         เงินกู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน       ร้อยละ 6.95

--------------------------------------------------------------------------------

                             คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23

 


  อัลบั้มภาพรวมกิจกรรมของสหกรณ์  การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์


การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์

  กระทู้ล่าสุด  
กระทู้ ตอบ ล่าสุด
เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ฯ 2 admin 01. พฤษภาคม 2013 22:15:27
อยากให้ทำระบบดูหนี้ หักหนี้ ค่ะ 0 pichittra 14. เมษายน 2013 21:44:41

  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  ปฏิทินกิจกรรม  
ธันวาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

  ลิงค์ต่างๆ  
สหกรณ์สามัญ โคราช

  นาฬิกา  


สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
     4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
          Tel 044-211233  Fax 044-211182

996002 ผู้เข้าเยี่ยมชม