สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

  แบบสำรวจ  
การออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ผลตอบแทนสูง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
ปานกลาง
ไม่แสดงความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 120
สมาชิกล่าสุด: จุฑารัตน์ รัตนา

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: d03ba
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

admin
11. พฤศจิกายน 2014 13:18:58
รายการส่งหักเดือนพฤศจิกาย
น 2557 ขึ้นแล้วครับ


จ.จ.
10. พฤศจิกายน 2014 16:12:02
น่าจะให้กู้เงินปันผลเมือน
สหกรณ์ใหญ่


meemee
10. พฤศจิกายน 2014 16:07:05
น่าจะมีโครงการกู้ปันผลนะค


saneha
03. พฤศจิกายน 2014 16:48:33
อยากให้มีระบบเช็คยอดหนี้ ยอดเงินฝาก อื่นๆ

สุวรรณี
17. ตุลาคม 2014 15:59:46
ตอนนี้รับย้ายไหมค่ะ

เกสร
09. ตุลาคม 2014 15:50:39
คนกู้ ชพค. แล้วกู้สหกรณ์ใหม่ ถ้าสหกรณ์ตรวจเอกสารการกู้
เงินจากออมสินแล้วไม่ให้กู
้ คนพวกนี้จะทำอย่างงัย เพราะเขาต้องการเงินหมุนอย
ู่แล้วค่ะ  ข้อความต้อนรับ  

  

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558  ด้วยกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22 ประจำปี 2557 จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ 6 ท่าน หากสมาชิกท่านใดสนใจเป็นกรรมการดำเนินการ สามารถสมัครรับการเลือกตั้งได้ในระหว่างวันที่ 11-26 ธันวาคม 2557 ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ และทำการเลือกตั้ง ในวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มทส. ดูรายละเอียดที่นี่   ประกาศรับสมัครกรรมการ ใบสมัครประธานและกรรมการ  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233 

--------------------------------------------------------------------------------           

          ประกาศปิดทำการในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เพื่อศึกษาดูงาน  คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะเดินทางไปศึกษาดูงานโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ICT จำกัด ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอแจ้งปิดทำการในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

--------------------------------------------------------------------------------        

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557  สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุน ในระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย. 2557 แล้วนั้น ขณะนี้ผลการพิจารณาของสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 22 ก.ย. 57 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพิ่มเติม หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------                            

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557  สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุน ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค. 2557 แล้วนั้น ขณะนี้ผลการพิจารณาของสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 5 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------                   

           ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุน ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ให้ส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน ในระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค. 2557 ดูรายละเอียดที่นี่ ประกาศ ใบสมัคร ส่วนระดับอุดมศึกษา ให้ส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน ในระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย. 2557 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศ ใบสมัคร  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------             

           ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ฯ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการเงินในปัจจุบัน โดยเพิ่มจากเดิมอีก 20 สตางค์ เป็นร้อยละ 6.95 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2557  หากสงสัยสอบถามได้ที่สหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  โทร 044 211233  

-------------------------------------------------------------------------------- 
            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ  ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ไปแล้วนั้น และได้สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ ดูรายละเอียดที่นี่  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  โทร 044 211233  

-------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557   

กรรมการ  1.นายสุรินทร์  ลมจะโปะ
              2.นางกรวรรณ  ถมฉิมพลี
              3.นายสมัคร  ไวยขุนทด
              4.นายสมาน  จงอ้อมกลาง
              5.นายชูชัย  นิลสันเทียะ
              6.นายเอื้อ  ทรวงโพธิ์
              7.นายเอนก  แท้สูงเนิน
              8.นายลัดทา  ชนะภัย

 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สมาชิกให้ความไว้ใจ

--------------------------------------------------------------------------------  

               ประกาศปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2556  สหกรณ์ได้ปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกดังนี้  เงินปันผล ร้อยละ 6   เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 14.00
-------------------------------------------------------------------------------- 

            เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 8 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 22  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  --------------------------------------------------------------------------------       

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  ตามที่สหกรณ์ได้ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเป็นประจำทุกปี ผลการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา รายละเอียดตาม      ประกาศรายชื่อ  สหกรณ์จะโอนเงินให้ตามบัญชีธนาคารที่แจ้งตามใบสมัคร 

-------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)กรณีพิเศษ  รอบที่ 3/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2496) คุณสมบัติ 1.เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ 2.อายุไม่เกิน 60 ปี 3.ต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -30 มิถุนายน 2556  หากสงสัยโทร 044 211233 รับใบสมัคร

  -------------------------------------------------------------------------------- 

              ประกาศรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) กรณีพิเศษ  สหกรณ์ฯ ในฐานะเป็นศูนย์ประสานงานของฌาปนกิจสงเคราะห์ กำลังรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบเป็นกรณีพิเศษ จำกัดอายุไม่เกิน 60 ปีเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-15 มิถุนายน 2556  หากสงสัยโทร 044 211233 รับใบสมัคร

  -------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินคัดเลือกบุคคลทั่วไป ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เสร็จสิ้นแล้ว  ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้  ตามรายละเอียดนี้  หากสงสัยโทร 044 211233

 -------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2555  สหกรณ์ได้ปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกดังนี้  เงินปันผล ร้อยละ 6   เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 13.50  รายละเอียด 

-------------------------------------------------------------------------------- 

             สหกรณ์ขยายงวดเงินกู้สูงสุด 300 งวด 3 ล้านบาท สมาชิกได้เฮเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555  คณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่ 19 ได้จัดทำระเบียบเงินกู้สามัญ  ให้สมาชิกกู้เงิน ได้ถึง 3 ล้านบาท ชำระ 300 งวด ทำให้สมาชิกสามารถผ่อนชำระและกู้เงินได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังอนุมัติเงินกู้เดือนละ 2 ครั้ง และให้กู้ ฉุกเฉิน ATM ถึง 3 แสนบาท เหมือนเดิม เริ่มตั้งแต่ 11 มกราคม 2555 เป็นต้นไป รายละเอียดการกู้เงินให้โทรสอบถามได้เลย
--------------------------------------------------------------------------------

              สหกรณ์ฯ ของเรามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ จากการสนับสนุนของสมาชิกทุกท่าน ซึ่งต้องยอมรับว่าสมาชิกทุกท่านมีวินัยในการเงินมากขึ้น  จนทำให้สหกรณ์ของเรามีสินทรัพย์ ทั้งหมด 785 ล้านบาท สถานะภาพทางการเงินตรวจสอบด้วยโปรแกรมของกรมตรวจสหกรณ์  สหกรณ์ฯของเราไฟเขียวตลอด(ไฟเขียวหมายถึง ดี ถึงดีมาก มั่นคง) อย่างนี้ต้องยกความดีให้กับพวกเราทุกคนที่ให้สหกรณ์ของเรามั่นคง
--------------------------------------------------------------------------------
       
        ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกที่กู้หุ้น .25 บาท

--------------------------------------------------------------------------------

                     อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2557

         เงินฝากออมทรัพย์          ร้อยละ 3.00
         เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ 4.00
         เงินกู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน       ร้อยละ 6.95

--------------------------------------------------------------------------------

                             คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22

 


  อัลบั้มภาพรวมกิจกรรมของสหกรณ์  การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์


การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์

  กระทู้ล่าสุด  
กระทู้ ตอบ ล่าสุด
อยากให้ทำระบบดูหนี้ หักหนี้ ค่ะ 1 zheng123 23. ตุลาคม 2014 13:29:26
การกู้เงิน 7 zheng123 23. ตุลาคม 2014 13:25:13
เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ฯ 4 zheng123 23. ตุลาคม 2014 13:20:09

  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  ปฏิทินกิจกรรม  
ธันวาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

  ลิงค์ต่างๆ  

  นาฬิกา  


สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
     4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
          Tel 044-211233  Fax 044-211182

755385 ผู้เข้าเยี่ยมชม