สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

  แบบสำรวจ  
การออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ผลตอบแทนสูง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
ปานกลาง
ไม่แสดงความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 180
สมาชิกล่าสุด: ppgg

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: c14b1
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

นายธนาวัฒน์ โสภา
17. พฤษภาคม 2016 19:59:25
เงินเดือนเหลือ 4700 กู้เงินแบบไหนได้บ้างครับ

สมาชิก
15. พฤษภาคม 2016 06:44:24
เห็นด้วยกับสมาชิกเมื่อวาน
แยกสัญญาเป็น 2 ส่วนส่งหมดภายใน60 ปีเพราะไปกู้ธนาคารก็บอกว่
าอายุมากไม่ให้กู้


สมาชิก
14. พฤษภาคม 2016 13:09:29
สมาชิกอายุมากๆลูกกำลังเรี
ยนปัญหาเหมือนๆกันสหกรณ์ช่
วยดูแลเราหน่อยน่าจะให้กูไ
ด้3้านเหมือนเดิมแล้วแยกเป
็น2ส่วน ส่วนที่เกินสิทธิตามเกณฑ์อ
ายุก้อแยกทำสัญญา ส่งภายในอายุ60อย่างสหกรณ์


สมาชิก
11. พฤษภาคม 2016 06:11:27
กู้สามล้านให้ถึงอายุ 58 ได้รึเปล่าคะ ลูกกำลังเรียนตั้งหลายคน

สมาชิกกลุ่ม 1
11. พฤษภาคม 2016 00:25:19
ขอรายละเอียด ประกันสินเชือ กับญาปณกิจครับ ทำไมหักเงินเยอะจัง

Saneha
04. พฤษภาคม 2016 09:25:39
ลืมรหัสผ่าน กรอกอีเมล์แล้ว ยังไม่เห็นส่งมาให้เลยครับ

สราวุธ
21. เมษายน 2016 19:40:54
เอกสารใช้ประกอบการสมัครมี
อะไรบ้างครับ


สมาชิก
20. เมษายน 2016 11:36:11
ข่าวดีดี มีไหมเอ่ย

พิมพ์ลักษณ์ พิณจะโปะ
18. เมษายน 2016 15:50:21
สอบถามเรื่อง ปรับโครงสร้างหนี้ค่ะ

admin
18. เมษายน 2016 13:38:36
การตรวจสอบหนี้สินกับธนาคา
รออมสิน สาขาไหนก็ได้ และไม่มีค่าใช้จ่ายครับ


ข้อความทั้งหมด

  ข้อความต้อนรับ  


คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ สัมมนาและจัดทำวิสัยทัศน์ขององค์กร


สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย

     แจ้งสมาชิกทุกท่าน ขณะนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านผ่านระบบ online ได้แล้ว สืบเนื่องจากที่สหกรณ์ได้เปลี่ยนโปรแกรมสหกรณ์ใหม่ และได้เพิ่มระบบการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกทางInternet ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานได้แล้ว โดยใช้เลขสมาชิก และรหัสใช้เลขประชาชน 13 หลัก  เข้าไปตรวจสอบตามนี้เลยครับ 

                                        

------------------------------------------------------------------------------------

          แจ้งปิดทำการ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559  เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย รายละเอียด
ประกาศปิดทำการ

------------------------------------------------------------------------------------

        สมาชิกได้เฮ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  จากการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2 ได้มีมติ ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทุกประเภทลงให้เหลือ ร้อยละ 6.75 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อลดค่าใช้จ่ายของสมากชิก และในสิ้นปีเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน อาจลดลงนะครับ ตามสัดส่วนผลกำไรที่สหกรณ์ได้รับแต่ถึงอย่างไร คณะกรรมการชุดนี้ จะหาแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำๆ มาให้บริการกับสมาชิกเพื่อให้ได้ผลกำไรสูงสุด 

------------------------------------------------------------------------------------

            ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา และสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคน ที่สหกรณ์ของพวกเราได้รับรางวัล 100 สหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีสหกรณ์ไทย สหกรณ์ฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ของสหกรณ์ดีเด่นของประเทศไทย ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในครั้งนี้ รายละเอียด ประกาศผลสหกรณ์ดีเด่น

           ในการนี้ทางสหกรณ์ได้รับเชิญให้ไปรับโล่เกียรติยศ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559        ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ดังนั้น สหกรณ์จึงขอแจ้งปิดทําการ ในวันพฤหัสบดทีี่  25  กุมภาพันธ์  2559  และจะเปิดทําการตามปกติในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย รายละเอียด ประกาศปิดทำการ
 --------------------------------------------------------------------------------               

          ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559  จากการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559  ผู้ที่ได้รับการเลือกจากสมาชิก 8 ท่าน โดยเรียงตามหมายเลข ดังนี้

    3.นายธรรมชาติ อมฤกษ์
    4.นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
          5.นายจำนงค์ กันไชยสัก
    6.นายลัดทา ชนะภัย
    7.นายสุรินทร์ ลมจะโปะ
    9.นายสมาน จงอ้อมกลาง
        11.นายชม จรโคกกรวด
  16.นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร
   สามารถดาวน์โหลดประกาศผลได้ที่นี่ครับ

  ----------------------------------------------------------------------------------

            แจ้งสมาชิกทุกท่าน ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด จะดำเนินการติดตั้งและเตรียมข้อมูลเพื่อการโอนถ่ายเข้าสู่โปรแกรมระบบปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนั้น สหกรณ์จึงขอแจ้งปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2559 และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่8 กุมภาพันธ์ 2559

            ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2559 – 8 กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ของดการกดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2559 – 8 กุมภาพันธ์2559 เพื่อปรับปรุงระบบและเตรียมถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย รายละเอียด ประกาศปิดทำการ  และ ประกาศหยุดให้บริการ ATM ชั่วคราว 

 --------------------------------------------------------------------------------       

          ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 ในปีนี้มีผู้สมัครจำนวน 16 ท่าน โดยเรียงตามหมายเลข ดังนี้ 

    1.นายไพศาล มีสวัสดิ์
          2.นายจิติวัฒนา ศรีคราม
    3.นายธรรมชาติ อมฤกษ์
    4.นางกรวรรณ ถมฉิมพลี
          5.นายจำนงค์ กันไชยสัก
    6.นายลัดทา ชนะภัย
    7.นายสุรินทร์ ลมจะโปะ
    8.นายพิชิต จันทร์ชมภู
    9.นายสมาน จงอ้อมกลาง
  10.นายวิทยา โพธิ์แสง
        11.นายชม จรโคกกรวด
        12.นายเจต รุจิวรรณ
  13.นายสุรชัย ศรีจาด
  14.นายสมยศ ระย้าอินทร์
  15.นายเอกฉัตร จอดนอก
  16.นายบุญเลิศ พ่วงเพ็ชร
     เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา ประมาณ 9.00 น. -12.30 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในปีนี้เลือกได้ 8 หมายเลข อย่าลืมมาเลือกตั้งและมาประชุมใหญ่สามัญประจำปีด้วยนะครับ

  ----------------------------------------------------------------------------------
            เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์ มทส. ในวันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 8 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 24  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  --------------------------------------------------------------------------------       

           ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 ด้วยกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 23 ประจำปี 2558 จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก ครบวาระตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน หาก สมาชิกท่านใดสนใจเป็นกรรมการดำเนินการ สามารถสมัครรับการเลือกตั้งได้ ในระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2558 ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ และทำการ เลือกตั้ง ในวันที่ 24 มกราคม 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มทส. ดูรายละเอียดที่นี่ ประกาศรับสมัครกรรมการ และ ใบสมัครกรรมการ หรือดูรายละเอียดของ ประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หาก สงสัยโทร 044 211233
   ---------------------------------------------------------------------
      

        ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกที่กู้หุ้น .25 บาท

--------------------------------------------------------------------------------

                     อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2559

         เงินฝากออมทรัพย์          ร้อยละ 3.00
         เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ร้อยละ 4.00
         เงินกู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน       ร้อยละ 6.75

--------------------------------------------------------------------------------


  ข่าวสาร  
 • ขั้นตอนการใช้บริการ ATM กรุงไทย รับเงินกู้ฉุกเฉิน
      เมษายน 19 2010 23:50:49

 • ขั้นตอนการใช้บริการ ATM กรุงไทย สอบถามยอดเงินกู้ฉุกเฉิน
      เมษายน 19 2010 23:10:20 • การให้บริการของสหกรณ์ฯ 53 ชุดที่18
      เมษายน 19 2010 22:00:00
 •   อัลบั้มภาพรวมกิจกรรมของสหกรณ์    การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์


  การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์

    กระทู้ล่าสุด  
  กระทู้ ตอบ ล่าสุด
  อยากให้ทำระบบดูหนี้ หักหนี้ ค่ะ 1 admin 04. เมษายน 2016 00:24:53
  เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ฯ 2 admin 01. พฤษภาคม 2013 22:15:27

    เข้าระบบ  
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

    ปฏิทินกิจกรรม  
  พฤษภาคม
  จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31

  กิจกรรม
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    ลิงค์ต่างๆ  
  สหกรณ์สามัญ โคราช
  ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก

    นาฬิกา  


  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
       4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
            Tel 044-211233  Fax 044-211182

  1085075 ผู้เข้าเยี่ยมชม