สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

  แบบสำรวจ  
การออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ผลตอบแทนสูง
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วย
ปานกลาง
ไม่แสดงความคิดเห็น
ไม่เห็นด้วย

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 140
สมาชิกล่าสุด: อารยา

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 99fc1
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

admin
11. พฤษภาคม 2015 22:18:19
Chotiwan ส่งemail มาครับเดวส่งรหัสไปให้ครับ

admin
11. พฤษภาคม 2015 22:09:47
ส่งหักเดือนพฤษภาคม ทุกสังกัดเอาขึ้นให้แล้วนะ
ครับ โหลดได้เลยครับ


ครูพัทร
30. เมษายน 2015 13:32:37
เห็นด้วยค่ะATM(ฉฉ)ยอด5000
00 บาทถ้าจะผให้ดี 600000💓โลด


สมาชิก 0077
26. เมษายน 2015 14:31:33
เกณฑ์การกู้สามัญเปลี่ยนบ่
อยจังยิ่งเปลี่ยนสมาชิกยิ่
งลำบากไหนว่าจะช่วยเหลือสม
าชิก เงินหมุนไม่ไปเลย ลุกก้เยนใช้เงินมาก


สมาชิกเก่าแก่
21. เมษายน 2015 14:11:54
เมื่อไรจะเพิ่มยอด ฉฉ เอทีเอ็ม เป็น 500000 ครับ

admin
10. เมษายน 2015 22:03:18
เดือนนี้รายการส่งหักเอาขึ
้นให้ทุกสังกัดแล้วนะครับ


สมาชิก
02. เมษายน 2015 21:14:50
สหกรณ์ใหญ่...ให้กู้เท่าไร
ก็ได้จนถึงอายุ 57...แต่ของเราล่ะ..แค่ 55 ก็บล็อกซะแล้ว...ส่วนมากคน
ที่ยื่นกู้เขาก็คิดแล้วแหล
ะว่าคงชำระไหว....????????
?


Chotiwan
01. เมษายน 2015 13:36:39
เรียนAdmin สมัครสมาชิกแล้ว จำรหัสผ่านไม่ได้ ทำไงคะ

ครูมัธยม
26. มีนาคม 2015 13:56:55
ย้ายต่างเขตต้องย้ายสหกรณื
ด้วยหรอคะ จะหาคนค้ำใหม่ยังไง ไม่รู้จักใคร เป็นสมาชิกเดิมฟม่ได้หรอคะ
เพราะใช้บัญชีเดิม ครบรอบอีกก็เขียนย้ายเข้าโ
คราช ให้ใกล้บ้านนี้ก็ใกล้บ้านน
ิดนึงแต่จะขยับให้ใ


สมาชิก
22. มีนาคม 2015 01:10:25
ช่วยเหลือสมาชิกหน่อยครับ กู้ยากขึ้นเพิ่มวงเงินให้ส
มาชิกอายุ 55ให้ได้เท่าเดิม3ล้านได้ม
ั้ย


ข้อความทั้งหมด

  ข้อความต้อนรับ  

  

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           แจ้งหยุดทำการครึ่งวัน  ด้วยสหกรณ์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2558 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท อ.ปากช่อง นครราชสีมา จึงขอปิดทำการครึ่งวัน ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเปิดทำการปกติในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ขออภัยสมาชิกทุกท่านที่ไม่ได้รับความสะดวก จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันครับ ดูรายละเอียดที่นี่   ประกาศหยุดครึ่งวัน  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233 

--------------------------------------------------------------------------------               
          แจ้งผลการเลือกตั้งเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 23 ประจำปี 2558 
 ตามที่สหกรณ์ฯ ได้จัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 ซึ่งประธานกรรมการ มีผู้สมัครคนเดียว คือนายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์  ส่วนกรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 6 ท่าน มีผลดังนี้ 
           ตำแหน่งประธาน คือ  นายอดุลย์ ภู่ภัทรทรางค์
           ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ   6  ท่าน ดังนี้
                       1. 
นายอดุลย์ มุทุกันต์               
                        2. นายสุรชาติ ค้ำชู
                       3. 
นายสุรเดช ประพิณ
                        4. นายอาคม หาญสคราม
                        5. นายสกฤต เศรษฐชัย
                        6. นายวินุลาศ เจริญชัย

                         ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233 

--------------------------------------------------------------------------------           

            ประกาศปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2557  สหกรณ์ได้ปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกดังนี้  เงินปันผล ร้อยละ 6   เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 11.45

-------------------------------------------------------------------------------- 

           เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 23 ประจำปี 2558  ด้วยประธานกรรมการสหกรณ์และกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22 ประจำปี 2557 จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ 6 ท่าน ซึ่งมีสมาชิกได้สมัครเป็นประธานและกรรมการดังนี้
           ตำแหน่งประธาน สมัคร 1 ท่าน  คือ หมายเลข 1 นายอดุลย์ ภู่ภัทรทรางค์
           ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สมัคร 13 ท่าน ดังนี้
                          หมายเลข  1  นายสุรชาติ ค้ำชู
                           หมายเลข  2  นายอดุลย์ มุทุกันต์
                           หมายเลข  3  นายวินุลาศ เจริญชัย
                           หมายเลข  4  นายสุรเดช ประพิณ
                           หมายเลข  5  นายเจต รุจิวรรณ
                           หมายเลข  6  นายไพศาล มีสวัสดิ์
                           หมายเลข  7  นายส่ง วาทีรชตะ
                           หมายเลข  8  นายสุเทพ กันสิงห์
                           หมายเลข  9  นายสุกิจ ชันษา
                           หมายเลข 10 นายธนวัฒน์ สุขเกษม
                           หมายเลข 11 นายทนงค์ เขียวแก้ว
                           หมายเลข 12 นายสกฤต เศรษฐชัย
                           หมายเลข 13 นายอาคม หาญสคราม

             จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน มาเลือกประธานและกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์2 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ดูรายละเอียดที่นี่   ประกาศรายชื่อผู้สมัครประธานและกรรมการ  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233 

--------------------------------------------------------------------------------           

            เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  สหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพื่อรายงานผลการดำเนินในรอบปี ของกิจการสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ ในวันที่ 18 มกราคม 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป (กำหนดให้ลงชื่อก่อนเวลา 10.00 น.) รายละเอียดหนังสือเชิญ  และวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และในเวลาประมาณ 11.00 น. จะมีการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ แทนกรรมการที่หมดวาระ จำนวน  6 ท่าน โดยจะเริ่มให้สมาชิกใช้สิทธิ์เลือกกรรมการสหกรณ์ฯ ในเวลาประมาณ 11.30 น. เป็นต้นไป จึงขอให้สมาชิกมาร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง และเลือกกรรมการดำเนินการกันด้วยนะครับ 

--------------------------------------------------------------------------------        

             ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558  ด้วยกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22 ประจำปี 2557 จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระตามข้อบังคับ สหกรณ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ 6 ท่าน หากสมาชิกท่านใดสนใจเป็นกรรมการดำเนินการ สามารถสมัครรับการเลือกตั้งได้ในระหว่างวันที่ 11-26 ธันวาคม 2557 ยื่นใบสมัครที่สหกรณ์ฯ และทำการเลือกตั้ง ในวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ อาคารสุรพัฒน์2 มทส. ดูรายละเอียดที่นี่   ประกาศรับสมัครกรรมการ ใบสมัครประธานและกรรมการ  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233 

--------------------------------------------------------------------------------           

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557  สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุน ในระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย. 2557 แล้วนั้น ขณะนี้ผลการพิจารณาของสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 22 ก.ย. 57 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพิ่มเติม หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------                            

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557  สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุน ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค. 2557 แล้วนั้น ขณะนี้ผลการพิจารณาของสหกรณ์ฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะโอนเงินเข้าบัญชี ในวันที่ 5 ส.ค. 57 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------                   

           ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2557 โดยให้ทุน ในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ให้ส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน ในระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค. 2557 ดูรายละเอียดที่นี่ ประกาศ ใบสมัคร ส่วนระดับอุดมศึกษา ให้ส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน ในระหว่างวันที่ 1-15 ก.ย. 2557 ดูรายละเอียดที่นี่  ประกาศ ใบสมัคร  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด หรือ   หากสงสัยโทร 044 211233  

--------------------------------------------------------------------------------             

           ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ฯ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการเงินในปัจจุบัน โดยเพิ่มจากเดิมอีก 20 สตางค์ เป็นร้อยละ 6.95 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2557  หากสงสัยสอบถามได้ที่สหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  โทร 044 211233  

-------------------------------------------------------------------------------- 
            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ  ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ไปแล้วนั้น และได้สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 เสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ ดูรายละเอียดที่นี่  หรือดูรายละเอียดของประกาศได้ที่สำนักงานสหกรณ์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด  โทร 044 211233  

-------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557   

กรรมการ  1.นายสุรินทร์  ลมจะโปะ
              2.นางกรวรรณ  ถมฉิมพลี
              3.นายสมัคร  ไวยขุนทด
              4.นายสมาน  จงอ้อมกลาง
              5.นายชูชัย  นิลสันเทียะ
              6.นายเอื้อ  ทรวงโพธิ์
              7.นายเอนก  แท้สูงเนิน
              8.นายลัดทา  ชนะภัย

 ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สมาชิกให้ความไว้ใจ

--------------------------------------------------------------------------------  

               ประกาศปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2556  สหกรณ์ได้ปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกดังนี้  เงินปันผล ร้อยละ 6   เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 14.00
-------------------------------------------------------------------------------- 

            เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 8 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 22  ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  --------------------------------------------------------------------------------       

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556  ตามที่สหกรณ์ได้ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเป็นประจำทุกปี ผลการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา รายละเอียดตาม      ประกาศรายชื่อ  สหกรณ์จะโอนเงินให้ตามบัญชีธนาคารที่แจ้งตามใบสมัคร 

-------------------------------------------------------------------------------- 

             ประกาศรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)กรณีพิเศษ  รอบที่ 3/2556 อายุไม่เกิน 60 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2496) คุณสมบัติ 1.เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ 2.อายุไม่เกิน 60 ปี 3.ต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ -30 มิถุนายน 2556  หากสงสัยโทร 044 211233 รับใบสมัคร

  -------------------------------------------------------------------------------- 

              ประกาศรับสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) กรณีพิเศษ  สหกรณ์ฯ ในฐานะเป็นศูนย์ประสานงานของฌาปนกิจสงเคราะห์ กำลังรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และประเภทสมทบเป็นกรณีพิเศษ จำกัดอายุไม่เกิน 60 ปีเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม-15 มิถุนายน 2556  หากสงสัยโทร 044 211233 รับใบสมัคร

  -------------------------------------------------------------------------------- 

                       ประกาศปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2555  สหกรณ์ได้ปันผล และเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกดังนี้  เงินปันผล ร้อยละ 6   เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 13.50  รายละเอียด 
-------------------------------------------------------------------------------- 

             สหกรณ์ขยายงวดเงินกู้สูงสุด 300 งวด 3 ล้านบาท สมาชิกได้เฮเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555  คณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่ 19 ได้จัดทำระเบียบเงินกู้สามัญ  ให้สมาชิกกู้เงิน ได้ถึง 3 ล้านบาท ชำระ 300 งวด ทำให้สมาชิกสามารถผ่อนชำระและกู้เงินได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังอนุมัติเงินกู้เดือนละ 2 ครั้ง และให้กู้ ฉุกเฉิน ATM ถึง 3 แสนบาท เหมือนเดิม เริ่มตั้งแต่ 11 มกราคม 2555 เป็นต้นไป รายละเอียดการกู้เงินให้โทรสอบถามได้เลย
--------------------------------------------------------------------------------

              สหกรณ์ฯ ของเรามั่นคงขึ้นเรื่อยๆ จากการสนับสนุนของสมาชิกทุกท่าน ซึ่งต้องยอมรับว่าสมาชิกทุกท่านมีวินัยในการเงินมากขึ้น  จนทำให้สหกรณ์ของเรามีสินทรัพย์ ทั้งหมด 785 ล้านบาท สถานะภาพทางการเงินตรวจสอบด้วยโปรแกรมของกรมตรวจสหกรณ์  สหกรณ์ฯของเราไฟเขียวตลอด(ไฟเขียวหมายถึง ดี ถึงดีมาก มั่นคง) อย่างนี้ต้องยกความดีให้กับพวกเราทุกคนที่ให้สหกรณ์ของเรามั่นคง
--------------------------------------------------------------------------------
       
        ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกที่กู้หุ้น .25 บาท

--------------------------------------------------------------------------------

                     อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2557

         เงินฝากออมทรัพย์          ร้อยละ 3.00
         เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   ร้อยละ 4.00
         เงินกู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน       ร้อยละ 6.95

--------------------------------------------------------------------------------

                             คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22

 


  อัลบั้มภาพรวมกิจกรรมของสหกรณ์  การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์


การเลือกกรรมการดำเนินการสหกรณ์

  กระทู้ล่าสุด  
กระทู้ ตอบ ล่าสุด
เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ฯ 2 admin 01. พฤษภาคม 2013 22:15:27
อยากให้ทำระบบดูหนี้ หักหนี้ ค่ะ 0 pichittra 14. เมษายน 2013 21:44:41

  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  ปฏิทินกิจกรรม  
พฤษภาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

  ลิงค์ต่างๆ  

  นาฬิกา  


สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
     4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
          Tel 044-211233  Fax 044-211182

891216 ผู้เข้าเยี่ยมชม